„Projektujemy Polskę” to innowacyjny projekt z pogranicza wielu dziedzin. Jest wynikiem wielu rozmów grupy młodych, zaangażowanych i pełnych wiary w to, że da się inaczej ludzi. Ludzi związanych z metodyką Design Thinking, User Experience, którzy głównie, do tej pory w IT projektowali rozwiązania odpowiadające na realne potrzeby odbiorców.

Dlaczego nie przenieść tych metod do codziennego życia? Dlaczego nie “Projektować Polski” w ten sposób?

Projekt “Projektujemy Polskę” to przestrzeń, w której to obywatele będą mogli decydować w jakiej rzeczywistości chcą żyć. To miejsce na dyskusje, analizy, badania, dzięki którym każdy będzie mógł przedstawić swój punkt widzenia i każdy z tych punktów zostanie wzięty pod uwagę. 

Utopia? Metodyki skoncentrowane na człowieku (np. Human Centered Design) z powodzeniem są stosowane w największych firmach na świecie. Skoro tam to działa dlaczego nie miałoby zadziałać w przestrzeni publicznej?

Samo “Projektowanie” bez wdrożenia jednak nie ma sensu – nie da efektu, który jest niezbędny każdemu z nas by utrzymać pozytywną motywację. Dlatego “Projektujemy Polskę” da także możliwość do wspólnego wcielania w życie powstających pomysłów. 

Opis projektu:

Chcemy po przez metodykę Design Thinking zmieniać Polskę, chcemy szukać najlepszych rozwiązań, i je testować i/lub wdrażać.

 1. Web Aplikacja – Głównym, najważniejszym elementem jest web aplikacja, która ma za zadanie zbierać i przetwarzać informacje, dawać punkt zaczepienia, być hub’em działań proobywatelskich i prospołecznych.
  Poprzez:
  – przeprowadzanie badań (ankiety online),
  – dostrzeganie problemów z badań (głównie dzięki AI),
  – znajdowanie rozwiązań (poprzez zgłaszanie, głosowanie na najlepsze i rozwijanie niedopracowanych),
  – budowanie prototypu rozwiązania (MVP),
  – testowanie (przeprowadzanie badań nad rozwiązaniem w formie MVP),
  – wdrażanie (rozmowy z osobami decyzyjnymi, współpraca z Ruchem Obywatelskim, który ma umowę o współpracy by pomagać we wdrożeniu). Pierwsza wersja Web Aplikacji jest okrojoną wersją finalnej, jest to spowodowane potrzebą stopniowego wdrażania.
 2. Spotkania Hybrydowe – w całej Polsce, w każdej miejscowości, cyklicznie (np. raz w miesiącu), planujemy spotkania, w trakcie których uczestnicy będą mogli w pierwszej kolejności zaczerpnąć informacji o dobrych praktykach dialogu, debaty, dyskusji. Następnie będą zbierane informacje o potrzebach obywateli, zbierane pomysły/rozwiązania, po czym będą przeprowadzane rozmowy i debaty, które doprowadzą do konkluzji dalszych postępowań.
 3. Ruch Obywatelski – Implementacja pomysłów które zostały najlepiej ocenione i które spełniają odpowiednie wymagania oraz organizacja i prowadzenie Spotkań Hybrydowych.
 4. Kanał Informacyjny – dzielenie się informacjami o postępach prac wdrożeniowych, przeprowadzanie rozmów z osobami decyzyjnymi.
 5. Edukacja – Przeprowadzanie szkoleń, kursów z rozwoju osobistego, projektowania i kreatywności.

Nasze cele:

 • zwiększenie zadowolenia z życia i jego jakości dla obywateli Polski,
 • szybszy rozwój Polski,
 • doinformowanie obywateli na tematy polskie,
 • rozwój i szerzenie postaw proobywatelskich i prospołecznych wśród obywateli Polski,
 • edukacja osób prywatnych i firm z m.in. rozwoju osobistego, projektowania, kreatywności,
 • szerzenie demokracji bezpośredniej i mieszanej.

Na jakim etapie jesteśmy:

 • budowanie silnego zespołu,
 • prototyp web aplikacji jest na etapie testów,
 • założyliśmy fundację,
 • rozwijanie planu organizacji spotkań hybrydowych,
 • rozwijanie planu utworzenia ruchu obywatelskiego,
 • rozwijanie planu utworzenia kanału informacyjnego,
 • przygotowujemy kursy z kreatywności i projektowania dla osób i firm.