„Projektujemy Polskę” to innowacyjny projekt z pogranicza wielu dziedzin. Jest wynikiem wielu rozmów grupy młodych, zaangażowanych i pełnych wiary w to, że da się inaczej ludzi. Ludzi związanych z metodyką Design Thinking, User Experience, którzy głównie, do tej pory w IT projektowali rozwiązania odpowiadające na realne potrzeby odbiorców.

Dlaczego nie przenieść tych metod do codziennego życia? Dlaczego nie “Projektować Polski” w ten sposób?

Projekt “Projektujemy Polskę” to przestrzeń, w której to obywatele będą mogli decydować w jakiej rzeczywistości chcą żyć. To miejsce na dyskusje, analizy, badania, dzięki którym każdy będzie mógł przedstawić swój punkt widzenia i każdy z tych punktów zostanie wzięty pod uwagę. 

Utopia? Metodyki skoncentrowane na człowieku (np. Human Centered Design) z powodzeniem są stosowane w największych firmach na świecie. Skoro tam to działa dlaczego nie miałoby zadziałać w przestrzeni publicznej?

Samo “Projektowanie” bez wdrożenia jednak nie ma sensu – nie da efektu, który jest niezbędny każdemu z nas by utrzymać pozytywną motywację. Dlatego “Projektujemy Polskę” da także możliwość do wspólnego wcielania w życie powstających pomysłów. 

Czym jest Projektujemy Polskę:

 • możliwością poznania potrzeb, problemów i pomysłów obywateli Polski,
 • pomocą w wyborze właściwego pomysłu na problem,
 • miejscem rozwiązywania trudnych, złożonych, jak i tych małych, prostych problemów,
 • miejscem debaty i rozmów obywateli Polski z politykami,
 • miejscem debaty obywateli z obywatelami,
 • miejscem informacji na tematy polskie,
 • a przede wszystkim ruchem obywatelskim ku silnej, mądrej, bogatej Polsce.

Formą jest:

 • spotkania hybrydowe (połączone online i offline) na terenie całej Polski,
 • spotkania, dyskusje online po przez web aplikację,
 • kanał podkastowy,
 • ruch obywatelski.

Cele:

 • zwiększenie zadowolenia z życia i jego jakości dla obywateli Polski,
 • szybszy rozwój Polski,
 • doinformowanie obywateli na tematy polskie,
 • rozwój postaw proobywatelskich i prospołecznych wśród obywateli Polski,
 • edukacja osób prywatnych i firm z m.in. rozwoju osobistego, projektowania, kreatywności,
 • szerzenie demokracji bezpośredniej i mieszanej.

Na jakim etapie jesteśmy:

 • budowanie silnego zespołu,
 • prototyp web aplikacji jest na etapie testów,
 • założyliśmy fundację,
 • rozwijanie planu organizacji spotkań hybrydowych,
 • rozwijanie planu utworzenia ruchu obywatelskiego,
 • rozwijanie planu utworzenia kanału podkastowego.